Ysgol Eglwys Llanllwni

Mae ysgol gynradd Llanllwni yn ysgol wirfoddol reoledig dan adain Adran Addysg Cyngor Sir Caerfyrdddin. Mae’r ysgol yng nghanol y pentref ac yn cymryd rhan ganolog yn llawer o weithgareddau’r gymuned leol. Ysgol Eglwys Gymunedol Llanllwni a welir ar yr arwydd wrth y fynedfa i’r ysgol ac mae’r rhan fwyaf o’r plant yn dod o deuluoedd Cymraeg lleol.