Cyngor Bro Llanllwni

Cyfarfu Cyngor Plwyf Llanllwni am y waith gyntaf yn mis Rhagfyr 1894 ac fe’i sefydlwyd yn rhan o drefniadaeth Llywodraeth Leol yng Nghymru a Lloegr. Erbyn hyn mae’r Cynghorau Cymuned wedi disodli’r hen gynghorau plwyf ac wedi mabwysiadu llawer iawn o’u cyfrifoldebau.

Mae’r Cyngor yn cwrdd yn rheolaidd i drafod busnes y gymuned sy’n cynnwys plismona cymunedol. Hysbysebir Cyfarfod Plwyf cyhoeddus yn flynyddol lle y mae rhyddid i bawb fynegi barn. Anfonir cofnod o drafodaethau’r Cyngor i’r wasg leol. Bydd Cofnodion y Cyngor ar gael unwaith y byddant wedi cael eu cadarnhau.

Crynodeb o Gyfarfodydd

Eric Davies

Howard Davies

Hefin Harries

Hefin Jones

Paul Jones

Andrew Thomas

Dewi Thomas

Eurig Thomas

Clerc: Eirlys Owen
Cwmderi Llanllwni, 01570 481041

eirlyscwmderi@btinternet.com

Cynrychiolwyr

Cynghorydd Sir (Etholaeth Llanfihangel-ar-arth)
Linda Evans (Plaid Cymru)
LDaviesEvans@sirgar.gov.uk


Aelod Cynulliad (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
Adam Price (Plaid Cymru)
Swyddfa Plaid Cymru, 37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN
01269 597677
Adam.Price@senedd.cymru


Aelod Seneddol (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
Jonathan Edwards

jonathan.edwards.mp@parliament.uk