Hanes Llanllwni

Rhai Sylwadau ar Hanes y Plwyf

Llanllwni a’r Degwm

Yn Llanllwni ac ar y Plwyf

Pobl Plwyf Llanllwni

Am wybodaeth ar Enwau Lleoedd a Chaeau Llanllwni cysyllter ag: abergiar@yahoo.co.uk