Hen Luniau

Hen Luniau

Mae’r ffotogaffau yn yr adran hon yn arbennig o ddyledus i Thomas Rees, Ninant, Llanllwni. Thomas Rees a gofnododd holl ramant diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif yn y plwyf ac ar gyfer teuluoedd y plwyf.  Mae detholiad da o luniau Thomas Rees yn y gyfrol Llyfr Plwyf Llanllwni.

Merched Cluniar
1930 Crossroads
1898 O flaen_maesnonni
1908 Y Beindar Cyntaf