Llanllwni a Maesycrugiau

Gwefan y Gymuned

Mae Llanllwni yn bentref a phlwyf gwledig yng ngogledd Sir Gaerfyrddin rhwng Llanbedr Pont Steffan (8 milltir) a Chaerfyrddin (14 milltir). Poblogaeth y plwyf yw tua 660 ac mae’n estyn dros ryw 6,600 o gyfeiri ar lan orllewinol Afon Teifi.

Bont Maesygrugiau

Llun gan Iwan Gibby

Llanllwni

Mae ‘llan’ yn elfen gyffredin mewn enwau lleoedd yng Nghymru. Ac mae tuedd erbyn hyn i dderbyn mai unig ystyr llan yw ‘eglwys’ am fod enw sant yn dilyn ‘llan’ yn aml iawn.

Ond mewn cyfnod cynharach, un ystyr i ‘llan’ oedd darn o dir wedi’i gau ar gyfer tyfu rhyw gynnyrch neu i gadw eiddo fel yn ‘ydlan’, ‘perllan’. Datblygiad o’r ystyr hon yw ‘darn o dir cysegredig, mynwent, eglwys’.

Mae egluro gweddill yr enw yn fwy anodd. Mae’r enw yn digwydd am y tro cyntaf yn 1329 a’r ffurf bryd hynny yw Lanthleweni . Digwydd y ffurf ll. llwni c.1566.

Mae union ffurf yr enw personol sy’n dilyn ‘llan’ yn ansicr. Mae Llewenni yn bosibilrwydd i’w ystyried.

Llun gan Iwan Gibby

Maesycrugiau

Mae’r enw yn digwydd am y tro cyntaf yn 1628. Bu’n enw ar dŷ byw (a gwesty yn ddiweddarch). Erbyn hyn lledodd yr enw i gyfeirio at ardaloedd yng nghyffiniau eglwys y plwyf.