Cyngor Bro Llanllwni

Cyngor Bro Llanllwni

Cyfarfu Cyngor Plwyf Llanllwni am y waith gyntaf yn mis Rhagfyr 1894 ac fe’i sefydlwyd yn rhan o drefniadaeth Llywodraeth Leol yng Nghymru a Lloegr. Erbyn hyn mae’r Cynghorau Cymuned wedi disodli’r hen gynghorau plwyf ac wedi mabwysiadu llawer iawn o’u cyfrifoldebau.

Mae’r Cyngor yn cwrdd yn rheolaidd i drafod busnes y gymuned sy’n cynnwys plismona cymunedol. Hysbysebir Cyfarfod Plwyf cyhoeddus yn flynyddol lle y mae rhyddid i bawb fynegi barn. Anfonir cofnod o drafodaethau’r Cyngor i’r wasg leol. Bydd Cofnodion y Cyngor ar gael unwaith y byddant wedi cael eu cadarnhau.

Hysbysiad Archwylio | Mehefin 2022

Crynodeb o Gyfarfodydd

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Hysbysiadau

Rhybudd Etholiad 1

Rhybudd Etholiad 2

2021

2020

Cynghorwyr Bro Llanllwni

Tom E Bowen
Eric Davies
Tommy J Davies
Dewi Davies
Emyr Evans
Tom J Jones
Dewi Thomas
Eurig Thomas
David Thorne

Clerc: Eirlys Owen, Cwmderi Llanllwni 01570 481041
eirlyscwmderi@btinternet.com

Cynrychiolwyr

Cynghorydd Sir (Etholaeth Llanfihangel-ar-arth)
Linda Evans (Plaid Cymru)
Ceunant, Llanllwni
01570 481098
LDaviesEvans@sirgar.gov.uk


Aelod Cynulliad (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
Rhodri Glyn Thomas (Plaid Cymru)
Swyddfa Plaid Cymru, 37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN
01269 597677
Rhodri.Thomas@wales.gov.ukwww.rhodriglynthomas.org


Aelod Seneddol (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

Jonathan Edwards (Plaid Cymru)

Swyddfa Plaid Cymru, 37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN
01269 597677
jonathan.edwards.mp@parliament.uk