Cysylltwch â'r Tîm

Gwilym Dyfri Jones
Profost Campysau Llambed a Chaerfyrddin
g.d.jones@uwtsd.ac.uk

Emyr Jones
Pennaeth Gweithredol Eiddo a Datblygu Ystadau
emyr.jones@uwtsd.ac.uk

Hywel Davies   

Uwch Swyddog Ymchwil a Datblygu

h.davies@uwtsd.ac.uk

Gareth Wyn Evans   

Pennaeth Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru

gareth.w.evans@uwtsd.ac.uk

Hazel Thomas
Cydlynydd Canolfan Tir Glas
hazel.thomas@uwtsd.ac.uk