Y Neuadd Gymunedol

Y Neuadd Gymunedol

Cyswllt

Meinir Evans 01559 395699
meinir.evans@btinternet.com

Mae Neuadd Gymunedol Llanllwni newydd ei hadnewyddu a cheir, bellach, fynediad addas a chyfleusterau ar gyfer y rheini ag anableddau. 

Neuadd Gumunedol

Mae taflunydd aml-gyfrwng, system sain, chwaraeydd cryno ddisgiau a chluniadur at wasanaeth y gymuned. Mae cegin bwrpasol, maes parcio, tai bach a golygfeydd godidog o ddyffryn Teifi. Mae’n lleoliad hamddenol a chyfleus ar gyfer cyfarfodydd o bob math.

Telerau llogi’r neuadd
Diwrnod Cyfan – £40.00
Hanner Diwrnod – £25.00
Wrth yr awr – £12.00
Achlysur codi arian – £15

Amserlen

Sul

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

Sadwrn

 Ysgol Sul
2.15pm ar y Sul 1af a’r 3ydd yn y Mis ac 11am ar y 4ydd Sul

 

2pm Undeb y Mamau
2il ddydd Mawrth y mis

   

Partïon penblwydd a disgwyddiadau codi arian yn achlysurol

 

Cyfarfodydd
Cyngor Bro Ysgol Feithrin
yn achlysurol

8pm
CFFI Llanllwni

7 -9
Dosbarth Cymraeg

7- 9
Dosbarth Cyfrifiaduron

8 – 9pm Cadw’n Heini gyda J’s Workout