Pwyllgor y Maes Chwarae

Pwyllgor y Maes Chwarae

Cyswllt:
Eric Davies, Ninant (01559 395685)

Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am yr holl adnoddau hamdden a’r gweithgareddau a ddarperir ar gyfer plant a ieuenctid y plwyf ar faes chwarae ger Bryndulais. Aethpwyd ati o ddifri i godi’r arian i brynu’r cae ac i ddarparu’r adnoddau yn ystod y saithdegau ac erbyn hyn mae sawl to o blant y plwyf wedi elwa ar y ddarpariaeth.