CODA

CODA

Cyswllt:
01559 384 758 neu 01559 363 871

Pwy yw CODA?  Wel, pedwar bachgen ifanc lleol a ddaeth at ei gilydd i ffurfio band nôl yn Awst 2005.  A band lleol sydd wedi bod yn brysur iawn yn diddanu pobl hen ac ifanc drwy Gymru benbaladr a hyd yn oed wedi mentro dros y ffin i Lundain.

Owain Jones o Lanllwni yw’r gitarydd blaen ac mae’i gitar ynghyd â’i allu yn creu sain arbennig iawn i ganeuon y band.  Dafydd Evans o Lanfihangel-ar-arth yw prif ganwr a chwaraewr yr allweddellau;.ef sy’n ysgrifennu’r caneuon. Daeth un o’i ganeuon, ‘Ar noson fel hon’, yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth Cân i Gymru. Steffan yw brawd Dafydd ac mae’n chwarae’r gitar fâs. Mae rhai o riffs caneuon newydd y band wedi eu selio ar chwarae creadigol Steffan. Yn cadw trefn arnynt mae drymiwr y band, Aled Jones o Landysul.

Mae CODA wedi rhyddhau eu CD cyntaf sef “Cerdded” ac maen nhw wrthi ar hyn o bryd yn paratoi i recordio caneuon newydd sbon ar gyfer yr ail CD. Bydd hwnnw’n cael ei lawnsio yn gynnar yn 2007.  Enillodd y bechgyn gystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 a Mentrau Iaith 2006. Maen nhw wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu gan gynnwys Wedi 3, Bandit a Planed Plant. Ac mae’r caneuon sy ar y CD yn cael eu chwarae’n rheolaidd ar Radio Cymru ac ar Radio Ceredigion.