Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol

Mae prosiect ymchwil cydweithredol sy’n cynnwys yr Athrofa: Canolfan Addysg ac ysgolion partner yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o gymhwysedd a dinasyddiaeth fyd-eang ledled Ewrop. Mae Think Global, prosiect Erasmus a gynlluniwyd i feithrin cymhwysedd byd-eang mewn ysgolion, yn dod â saith sefydliad at ei gilydd, gan gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a phrifysgolion, o Gatalwnia,…

Ymchwil yn bwrw goleuni newydd ar wythnosau ysgol anghymesur

Cyhoeddwyd adroddiad sy’n tynnu sylw at y manteision a’r heriau sy’n deillio o wythnosau ysgol anghymesur gan Yr Athrofa: Canolfan Addysg (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant). Mae Gwerth wythnosau ysgol anghymesur: Gwersi a ddysgwyd o ysgolion yng Nghymru yn adeiladu ar agenda diwygio addysg uchelgeisiol y genedl, ac yn cynnig myfyrdodau unigryw ar ddau…

Yr Athrofa yn dathlu codi ei safle ar gyfer addysg

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i gosod yn y safle cyntaf yng Nghymru am nifer o feysydd pynciol allweddol. Y Brifysgol oedd y sefydliad uchaf yng Nghymru am addysg, hanes a gwyddor fforensig ac archaeoleg yn y Guardian University Guide nodedig.   Yn gyffredinol, gosodwyd y Drindod Dewi…

Ymweliad astudio’n rhoi addysg Cymru ar fap y byd

Bu academyddion o’r Drindod Dewi Sant ar ymweliad ag Awstralia i ddysgu gan gydweithwyr a rhannu datblygiadau’n ymwneud â thaith diwygio addysg Cymru. Derbyniwyd papur gan staff o’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ymchwil mewn Addysg Awstralia (AARE) – sy’n dod ag arbenigwyr addysg at ei gilydd o bob cwr o’r byd.…

Ysbrydoli plant i garu darllen ac ysgrifennu

Yn ddiweddar fe wnaeth Pop Up Projects, ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyflwyno cyfres o weithdai i athrawon ac awduron er mwyn iddynt archwilio, ymgysylltu ac arbrofi gyda ffyrdd newydd o ddod â llyfrau yn fyw. Cynhadledd undydd oedd Pop Up Lab a gynhaliwyd yng ngwesty’r Village yn Abertawe. Drwy…