Digwyddiadau Pren WKW

Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel 8/6/22 Hyfforddiant arddangos ynghylch defnyddio technegau ffrâm bren panel caeedig perfformiad uchel a chwistrellu inswleiddiad naturiol Gwybodaeth am y digwyddiad Mae maes adeiladu ffrâm bren yn datblygu’n gyflym. Gwelir bod safonau perfformiad ynni sy’n codi’n gyson yn sbarduno arloesi cyflym o ran dychmygu a…

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas

Mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed, Mawrth 17eg 2022, gwnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lansio prosiect Canolfan Tir Glas. Wrth nodi’i daucanmlwyddiant, mae’r Drindod Dewi Sant wedi lansio gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol ei champws yn Llambed sy’n adeiladu ar ei enw byd-enwog fel canolfan ar…

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas 19 Mawrth 2022

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas Manylion y Digwyddiad Mae’r cysylltiad agos rhwng gweledigaeth y Brifysgol a’i hamgylchedd gwledig, a sefydlwyd gan ei sylfaenwyr cynnar, wedi parhau hyd heddiw. Roedd sylfaenydd Coleg Dewi Sant Llambed, yr Esgob Thomas Burgess, Esgob Tŷ Ddewi a hefyd Esgob Salisbury, yn aelod sefydlol o Gymdeithas Amaethyddol Odiham, yn ei esgobaeth yn Lloegr.…

Mae Marchnad Llambed – Lampeter Market wedi ennill Gwobr Slow Food y DU am y Farchnad Orau yng Nghymru 2021

Mae Marchnad Llambed – Lampeter Market wedi ennill Gwobr Slow Food y DU am y Farchnad Orau yng Nghymru 2021 Ar ddechrau’r cyfnod clo mis Mawrth 2020, symudodd y farchnad o’i lleoliad gwreiddiol yn Neuadd Buddug a gyda chefnogaeth PYDDS Llambed wedi’i ail-leoli i gampws y Brifysgol yn Llambed. Ail-frandiwyd y Farchnad hefyd o’r enw…

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Cydnerthedd a Harmoni Cymru

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio Canolfan Cydnerthedd a Harmoni Cymru  ar ei champws yn Llambed. Mae’r Ganolfan yn rhan o fenter Canolfan Tir Glas y Brifysgol, gweledigaeth newydd uchelgeisiol a beiddgar ar gyfer Llambed sy’n seiliedig ar adfywio economaidd. Y nod yw creu swyddi newydd, sefydlu’r dref yn gyrchfan bwysig i dwristiaid a denu mwy…

Bydd yr Athro Ymarfer Simon Wright yn rhan o’r tîm sy’n datblygu Canolfan Tir Glas, datblygiad o bwys Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, darlledwr, awdur cyfrolau ar fwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd arbenigedd yr Athro Simon Wright yn hanfodol wrth gynorthwyo’r Brifysgol i ddatblygu mentrau â’r nod o ddarparu twf economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sy’n gysylltiedig â bwyd a lletygarwch, cynaliadwyedd,…

Fferm Wenyn wedi cael ei datblygu ar y Campws

Yn dilyn trafodaeth gyda Chlwstwr Mêl Cymru, rydym yn hapus i gyhoeddi bod Canolfan Tir Glas wedi datblygu partneriaeth gyda chynhyrchwr mêl lleol sydd wedi sefydlu fferm wenyn ar y Campws. Gwnaethpwyd hyn yn dilyn asesiad risg a chefnogaeth lwyraf yr Unedau Datblygu Eiddo ac Ystadau. Mae hyn yn ddechrau arbennig i ddatblygu nifer o…