Dysgu ar-lein – pam nad yw myfyrwyr yn cymryd rhan?

Mae effaith pandemig COVID-19 ar ein system addysg wedi bod yn sylweddol ac mae pawb yn addasu i ffyrdd newydd o weithio. Yma, mae Linda Kelly yn ymchwilio i ba raddau y mae myfyrwyr coleg wedi cymryd rhan mewn dysgu ar-lein… Cafodd fy ngharfan bresennol o fyfyrwyr eu geni gan mwyaf ar ôl y flwyddyn…

Wynebau hapus a chodi’r bawd: Ymateb Addysg Athrawon i waith cynrychiolwyr myfyrwyr TAR yn y pandemig

Cyn i’r eiliad fynd yn angof, mae staff a darpar athrawon o’r Athrofa: Canolfan Addysg Athrawon yn disgrifio datblygiad cadarnhaol o ran arfer… Dychmygwch fod yn ddarpar athro mewn pandemig byd-eang.   Mae beth bynnag oedd i’w ddisgwyl o ran bywyd ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn wir wedi’i ail-ddychmygu a’i ail-ddyfeisio – weithiau heb…

Mewngofnodi i addysgu ar-lein

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ailagor ysgolion Cymru ar Fehefin 29ain, mae Nerys Defis yn ystyried rhai o’r heriau sydd ynghlwm â dysgu o bell, a’i effaith ar ysgolion, athrawon, disgyblion a rhieni… Yn dilyn holl effeithiau pandemig COVID-19 ar ein bywydau, ystyria rhai bod ailagor ysgolion Cymru ar ddiwedd mis Mehefin, yn arwydd…

Diwylliannau’n newid: cydnabod angen ‘dysgu wrth eich pwysau’

Bydd datblygiad proffesiynol i’r gweithlu addysg yn hollbwysig er mwyn gweithredu’r cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru yn llwyddiannus. Ond mae dysgu’n broses raddol nad oes nodd ei rhuthro, yn ôl Catherine Kucia… Yn ddiamau mae ‘llesiant’ yn un o’r geiriau ffasiynol presennol yn y byd addysg. Roedd sgwrs diweddar ar Twitter (@networkEDcymru) wedi nodi bod…