Bydd yr Athro Ymarfer Simon Wright yn rhan o’r tîm sy’n datblygu Canolfan Tir Glas, datblygiad o bwys Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, darlledwr, awdur cyfrolau ar fwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd arbenigedd yr Athro Simon Wright yn hanfodol wrth gynorthwyo’r Brifysgol i ddatblygu mentrau â’r nod o ddarparu twf economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sy’n gysylltiedig â bwyd a lletygarwch, cynaliadwyedd,…

Fferm Wenyn wedi cael ei datblygu ar y Campws

Yn dilyn trafodaeth gyda Chlwstwr Mêl Cymru, rydym yn hapus i gyhoeddi bod Canolfan Tir Glas wedi datblygu partneriaeth gyda chynhyrchwr mêl lleol sydd wedi sefydlu fferm wenyn ar y Campws. Gwnaethpwyd hyn yn dilyn asesiad risg a chefnogaeth lwyraf yr Unedau Datblygu Eiddo ac Ystadau. Mae hyn yn ddechrau arbennig i ddatblygu nifer o…

Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol

Mae prosiect ymchwil cydweithredol sy’n cynnwys yr Athrofa: Canolfan Addysg ac ysgolion partner yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o gymhwysedd a dinasyddiaeth fyd-eang ledled Ewrop. Mae Think Global, prosiect Erasmus a gynlluniwyd i feithrin cymhwysedd byd-eang mewn ysgolion, yn dod â saith sefydliad at ei gilydd, gan gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a phrifysgolion, o Gatalwnia,…

Wynebau hapus a chodi’r bawd: Ymateb Addysg Athrawon i waith cynrychiolwyr myfyrwyr TAR yn y pandemig

Cyn i’r eiliad fynd yn angof, mae staff a darpar athrawon o’r Athrofa: Canolfan Addysg Athrawon yn disgrifio datblygiad cadarnhaol o ran arfer… Dychmygwch fod yn ddarpar athro mewn pandemig byd-eang.   Mae beth bynnag oedd i’w ddisgwyl o ran bywyd ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn wir wedi’i ail-ddychmygu a’i ail-ddyfeisio – weithiau heb…