Rhoddwyd cipolwg ar fodelau newydd, arloesol o addysg athrawon i Weinidog Addysg rhyngwladol blaenllaw yn ystod ymweliad â’r Athrofa.

Debbie Schafer, Gweinidog Addysg Taleithiol ar gyfer Llywodraeth y Penrhyn Gorllewinol, De Affrica, oedd arweinydd dirprwyaeth i’r Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am ei hanes hir o AGA.

Yn ogystal, achubodd yr Athro Dylan Jones a’r Athro Peter Rabbett ar y cyfle i rannu cynlluniau uchelgeisiol yr Athrofa ar gyfer AGA, gan gyflwyno’r ddirprwyaeth i Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa.

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) yn gydweithrediad go iawn rhwng yr Athrofa ac ysgolion partner ac mae’n datblygu rhaglenni ar y cyd ar gyfer athrawon ar bob cam o’u bywyd proffesiynol ac ar gyfer arweinwyr, sef sefydliadau arweiniol wedi’u seilio yn yr ystafell ddosbarth, neu arweinwyr systemau.

Mae’r PDPA yn un o dri llinyn craidd yng ngwaith yr Athrofa i gefnogi gweithredu strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

Roedd y cyfarfod yn cynnwys trafodaeth ynghylch lle addysg athrawon yn natblygiad newydd Abertawe yn SA1, trawsnewid Campws Caerfyrddin y Brifysgol ac ymestyn yr Athrofa ar draws Cymru drwy’r PDPA.

Mae’r ddirprwyaeth yn casglu tystiolaeth o Gymru, Iwerddon a’r Ffindir cyn dychwelyd i Dde Affrica.

Yn ogystal â Ms Schafer, roedd dirprwyaeth y Penrhyn Gorllewinol yn cynnwys Brian Schrader, Uwch-arolygydd Gwasanaeth Addysg Cyffredinol y Penrhyn Gorllewinol, Dr Peter Beets, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Cyffredinol ac Asesu, John Curran, Cyfarwyddwr Addysg ym Mellon Educate a Holly Hayes, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu ym Mellon Educate.

O’r Drindod Dewi Sant aeth y ddirprwyaeth ar ymweliad â’r Senedd gan gwrdd ag uwch swyddogion o Adran Addysg Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Athro Jones: “Roedd yn bleser mawr gennym ni groesawu grŵp mor nodedig o gynrychiolwyr rhyngwladol i’r Athrofa i gymharu nodiadau a rhannu arbenigedd ym maes amrywiol addysg athrawon.

“Mae ein PDPA yn mynd o nerth i nerth ac roedd yn bleser cyflwyno ein model arloesol o weithio cydweithredol i gynulleidfa ehangach, ryngwladol.

“Yma yng Nghymru mae gennym ni lawer i’w ddathlu ac mae’n bwysig rhannu arfer da gyda chydweithwyr o bob cwr o’r byd. Rhaid i ni chwifio’r faner dros ein systemau addysg ein hunain ac roeddem ni’n ffodus bod Ms Schafer a’i chydweithwyr wedi cymryd yr amser i ymweld â’r Athrofa a dysgu o’n profiad.

“Yn sicr cymeron ni lawer o’r cyfle i gymharu a chyferbynnu ein gwaith ni yng Nghymru â gwaith cenedl flaenllaw arall ym myd addysg.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment