Amlygwyd mewn adroddiad newydd  gan glymblaid arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol fod codi proffil addysgu yn hanfodol ar gyfer cefnogi recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.  

Yn ei thrydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg, ystyriodd Yr Athrofa Comisiwn Addysg Cymru fod gwneud addysgu yn fwy deniadol i raddedigion ac ymadawyr ysgol yn hanfodol.

Gwahoddwyd y Comisiwn, sy’n dod â meddylwyr maes addysg o bob rhan o’r byd at ei gilydd, i ymateb i strategaeth addysg hirdymor newydd Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

Gofynnwyd i aelodau adfyfyrio ar agweddau allweddol o’r ddogfen ac i ystyried sut orau i roi gweithredoedd ar waith yn ymarferol.

Cliciwch yma: Adrodiad y Comisiwn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment